Güncellendi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak  www.dondurmamgelsin.com adresinden üye olunabilir. Her dondurmamgelsin.com kullanıcısı, Dondurmam Gelsin Gelato Magazin ve Medya Mücahit Erdem (Şirket)  ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Hizmetler

Dondurmamgelsin.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda ve sisteme üye işyerlerinden dondurma ve tatlı siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

Dondurmamgelsin.com Kullanıcı Sistemi

 • Her Dondurmamgelsin.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
 • “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
 • Her kullanıcının Dondurmamgelsin.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Dondurmamgelsin.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde  Dondurmamgelsin.com, talep üzerine kullanıcının  Dondurmamgelsin.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve  Dondurmamgelsin.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Dondurmamgelsin.com kullanıcılarını  Dondurmamgelsin.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile  Dondurmamgelsin.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir.  Ayrıca  Dondurmamgelsin.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Dondurmamgelsin.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
 • Kullanıcıların belirlemiş oldukları  Dondurmamgelsin.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.
 • Dondurmamgelsin.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Dondurmamgelsin.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.  Dondurmamgelsin.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler  Dondurmamgelsin.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı,  Dondurmamgelsin.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Dondurmamgelsin.com üyeliğinin sona erebileceğini;
 • “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • Dondurmamgelsin.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Dondurmamgelsin.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • Dondurmamgelsin.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Dondurmamgelsin.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Dondurmamgelsin.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Dondurmamgelsin.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • Dondurmamgelsin.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Dondurmamgelsin.com'un sorumlu olmayacağını;
 • Dondurmamgelsin.comservislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Dondurmamgelsin.com'un sorumlu olmayacağını;
 • Dondurmamgelsin.com' da sunulan hizmetlere Dondurmamgelsin.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Dondurmamgelsin.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Dondurmamgelsin.com üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Dondurmamgelsin.com vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;
 • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Dondurmamgelsin.com'un sorumlu tututalamayacağını;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Dondurmamgelsin.com’un sorumlu olmayacağını;
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi;
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Dondurmamgelsin.com’a devredildiğini;
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
 • Diğer kullanıcıların Dondurmamgelsin.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • Dondurmamgelsin.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Dondurmamgelsin.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Dondurmamgelsin.com'dan tazminat talep etmemeyi;
 • Dondurmamgelsin.com'dan izin almadan Dondurmamgelsin.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
 • Dondurmamgelsin.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Dondurmamgelsin.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Dondurmamgelsin.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Online Kredi Kartı ile ödeme seçeneği ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
 • Dondurmamgelsin.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Dondurmamgelsin.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu

beyan, taahhüt ve kabul eder.

Dondurmamgelsin.com'a Tanınan Yetkiler

 • Dondurmamgelsin.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Dondurmamgelsin.com güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Kredi Kartı ile Ödeme Sistemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin veya Online Kredi Kartı ödeme seçeneği kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Dondurmamgelsin.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Dondurmamgelsin.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Dondurmamgelsin.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Yemeksepeti.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.
 • Dondurmamgelsin.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
 • Dondurmamgelsin.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Dondurmamgelsin.com sorumlu tutulmayacaktır.
 • Dondurmamgelsin.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • Dondurmamgelsin.com sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Dondurmamgelsin.com ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Dondurmamgelsin.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.
 • Dondurmamgelsin.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Dondurmamgelsin.com sistemi içinde Dondurmamgelsin.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Dondurmamgelsin.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • Dondurmamgelsin.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Dondurmamgelsin.com sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Dondurmamgelsin.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
 • Dondurmamgelsin.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Dondurmamgelsin.com gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Dondurmamgelsin.com sorumlu değildir.
 • Dondurmamgelsin.com, kullanıcının Dondurmamgelsin.com sistemi dışındaki  web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Dondurmamgelsin.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
 • Dondurmamgelsin.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
 • Dondurmamgelsin.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • Dondurmamgelsin.com üye firmaların sağladığı içerikten sorumlu değildir.

Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Dondurmamgelsin.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

Ödeme

Dondurmamgelsin.com kullanıcıları Dondurmamgelsin.com sisteminden verdikleri siparişin ücretini, Dondurmamgelsin.com sisteminde ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir.  
Kullanıcılar ayrıca Online Kredi Kartı ile ödeme seçeneği kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Kredi Kartı ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.  
Online Kredi Kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Dondurmamgelsin.com tarafından değil siparişi alan üye firma tarafından düzenlenir.

Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Dondurmamgelsin.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

Ürün Teslimatı

Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Dondurmamgelsin.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Ücret İadesi

Online Kredi Kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak 

 • kullanıcı adresinin sipariş verilen üye firmanın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
 • siparişin ilgili firmaya iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
 • Firma tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen firmanın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;
 • siparişin bir kısmının veya tamamının firmada mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
 • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili firma onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve
 • Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili firma onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili firma bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili firma görevlisine iadesi gerekmektedir.

 

Dondurmamgelsin.com, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

 

Online Kredi Kartı ödeme seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Dondurmamgelsin.com’un bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. Dondurmamgelsin.com, üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Dondurmamgelsin.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Dondurmamgelsin.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Dondurmamgelsin.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

kamagra kaufen cialis online viagra wien viagra bestellen cheap cialis australia kamagra oral jelly australia kamagra australia viagra australia kamagra prix cialis 20mg cialis prijs viagra pillen viagra voor vrouwen kamagra gel viagra prijs levitra pris viagra uden recept cialis pris kamagra danmark

precio viagra cialis comprar generico viagra cialis precio comprar viagra sildenafil generico viagra generico viagra online comprar cialis levitra generico viagra pfizer viagra 100 mg tadalafil generico cialis online kamagra gel viagra spain generico cialis kamagra jelly viagra 50 mg levitra comprar levitra precio viagra o cialis viagra generico comprar kamagra vardenafil generico cialis lilly